Geef de bij een kleurrijke omgeving

Tijdens het derde jaar van de opleiding, volgde ik de course TPD. Deze course bestond vervolgens weer uit twee vakken waaronder het maken van een campaignbook.

De opdracht die ik kreeg vanuit de opleiding was het individueel bedenken en vormgeven van de identiteit van een transmediale campagne. De transmediale campagne moest bestaan uit vijf ontwerpen die allemaal waren afgestemd op het onderzoek naar de doelgroep en bestaand werk.

Aan het einde van de course werd aan mij gevraagd een campaignbook op te leveren waar de gehele transmediale campagne in staat uitgelegd en de huisstijl en doelgroep in staat beschreven.

Het resultaat

In opdracht van De Rijksoverheid en Naturalis (zelf gekozen) heb ik een campagne opgezet voor de bijen in Nederland. Bijen zijn erg belangrijk voor onze biodiversiteit.

In opdracht van de Rijksoverheid en Naturalis heb ik de campagne ERBIJ ontwikkeld. Deze campagne zal ervoor zorgen dat de bij genoeg gevarieerde voedselvoorzieningen heeft door heel Nederland. Dit zal tot stand komen door de verspreiding van zakjes zaden die de bij nodig heeft om te leven. Ook wordt er een landelijke zaai dag georganiseerd.

Hieronder toon ik het resultaat van het campaignbook dat ik heb ontworpen aan de hand van mijn onderzoek naar de bij, de doelgroep en bestaand werk.