Revive

In het eerste schooljaar van de opleiding CMD volgde ik de course BMC. Dit staat voor Business Model Canvas. Tijdens deze course heb ik in groepsverband een organisatie ontworpen met daarbij een herkenbare visuele identiteit en verdieping in bedrijfsprocessen en het Business Model Canvas.

Het resultaat

Hieronder toon ik het resultaat van het rapport dat ik samen met mijn projectgroep heb opgeleverd. In dit rapport gaan we in op de bedrijfstoelichting, visuele identiteit, externe analyse en interne analyse.